مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اردستانی

اشتراک در RSS - اردستانی

امیر خلیلی با بیان اینکه اردستانی و بابایی مکمل همدیگر بودند گفت: اردستانی تنها لیدر دسته‌ای بود که ۸۰۰ ماموریت جنگی انجام داده است. در این بین، ۲۵۰ ماموریت بسیار سخت بود.