مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اسرای ایرانی

اشتراک در RSS - اسرای ایرانی

یکی از غواصان اطلاعاتی ایران هنگام مأموریت برای شناسایی مناطق قابل عبور در عملیات آینده ( والفجر 8) در جزیره ام‌الرصاص اسیر شده، توسط فرماندهان عراقی مورد بازجویی قرار می‌گیرد. این سند عراقی نشان می دهد که بازجویان عراقی نتوانسته اند هیچگونه اطلاعات مناسبی از اسیرایرانی  بدست آورند.

اسیران ایرانی در بازداشتگاه ها و زندان های مخوف عراق هدف رفتارغیر انسانی و انتقام جویی رژیم حاکم در عراق قرار داشتند.عراق با اینکه یکی از طرف های کنوانسیون سوم 1949 ژنو بود ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی  را رعایت نمی کرد تا آنجا که می توان گفت عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمدۀ کنوانسیون سوم ژنو بود.

تهیه وتنظیم حسین عسگری