مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تمدن‌سازی

اشتراک در RSS - تمدن‌سازی

چهار مفهوم «معرفت، معنویت، مقاومت و مجاهدت»، در نظر و عمل مقام معظم رهبری نقش و جایگاهی محوری و اساسی دارند؛ به‌گونه‌ای که ازیک‌طرف در مقام تئوری و اندیشه، بدون در نظر گرفتن آن‌ها نمی‌توان تبیین درستی از دیدگاه‌ها، اندیشه‌ها و رهنمودهای ایشان به‌دست داد و از طرف دیگر در ساحت عمل و واقعیت، بدون تحقق این مفاهیم نمی‌توان به قله‌های پیشرفت و معنویت در آینده نایل آمد.

تأملی کوتاه در مفاهیم«معرفت، معنویت، مقاومت و مجاهدت» در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای؛