مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

جنگ ایران و عراق

اشتراک در RSS - جنگ ایران و عراق

بنی‌صدر بیش از آنکه درگیر مسائل کشور شود بیشتر درگیر سیاست‌بازی و کار‌های سیاسی بود که همین باعث شد از مؤلفه‌های دفاعی و بازدارندگی و ممانعت از تجاوز به کشور غافل شود...

بنی‌صدر مؤلفه‌های دفاعی را فدای منافع سیاسی کرده بود
بررسی وضعیت جبهه‌ها در دوران بنی‌صدر و پس از عزل او در گفت‌وگوی با دکتر یحیی نیازی

مترجم کتاب «جنگ نفت‌کش‌ها» در خصوص کتاب گفت: کتاب «جنگ نفت‌کش‌ها» یک دوره 56 ماهه‌ای در جنگ ایران و عراق است، که نویسنده سعی می‌کند با استفاده از زبان آمار و ارقام شرکت بیمه لویدز در لندن، آن را تحلیل کند.