مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

اشتراک در RSS - دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

دستاوردهای به نمایش درآمده در این گزارش تنها بخش‌هایی از دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی در وزارت دفاع و بخش‌های تحقیقاتی نیروهای مسلح است.   

نکتۀ بسیار مهم در زمینه پیشرفت های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در زمینه صنعت دفاعی آن است که همه این دستاوردها در شرایطی به دست آمده که ایران تحت تحریم بوده است .

دستاوردهای دفاعی ایران در چهل سالگی انقلاب در اوج تحریم

نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای افتتاح شد.