مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

رهبری

اشتراک در RSS - رهبری

کسانی‌ که در مناطق راهیان نور برای این مسافرین و کسانی که می‌روند روایتگر حوادث هستند، امانت را در این روایتگری به‌طور کامل رعایت کنند. بنده با مبالغه کردن و اغراق‌گویی کردن و مانند این‌ها مخالفم؛ آنچه اتّفاق افتاده به‌قدر کافی شرافتمندانه و پُرانگیزه و جذّاب هست و لزومی ندارد ما همین‌طور یک‌چیزی به آن اضافه کنیم.

رعایت امانت‌داری در روایت حوادث دفاع مقدس در راهیان نور
بیانات رهبری درباره راهیان نور (7)

من از اغراق و مبالغه و مانند این‌ها هیچ طرف‌داری‌ نمی‌کنم. در راهیان نور محتوای گزارش بایستی پُر از تبیین، پُر از معرفت، پُر از بیان حقایق، پُر از نقاط برجسته و مثبت دوران دفاع مقدس و ارزش‌های دفاع مقدس باشد.

بیانات رهبری درباره راهیان نور (3)

آن‌کسانی که به این سفرهای راهیان نور می‌آیند و برمی‌گردند، حتما باید چیزی به آن‌ها اضافه‌شده باشد؛ باید بین آن‌ها و بین حادثه‌ی مهم دفاع مقدس یک پیوند و ارتباط ناگسستنی به ‌وجود بیاید؛ معرفت تازه‌ای پیدا کنند. اطلاع تازه‌ای پیدا کنند.

بیانات رهبری درباره راهیان نور (2)

اگر شما بخواهید از ثروت استفاده کنید، باید فنّاوری‌اش را بلد باشید؛ من میگویم این راهیان نور یک فنّاوری است؛ این یک فنّاوری است برای استفاده‌ی از این ثروت عظیم.

ثروت عظیم و ملی دفاع مقدس باید با فناوری راهیان نور خوب استفاده شود
بیانات رهبری درباره راهیان نور (1)