مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

رییس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

اشتراک در RSS - رییس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه  با اشاره به روز خبرنگار و تبریک به مدعوین گفت: قطعا خبرنگاران نقش بسیار اساسی در حوادث مهم تاریخی دارند. درواقع آن‌ها بخشی از تاریخ هستند و باید به رسالت تاریخی خودشان توجه داشته باشند.

درخصوص خبرنگاران شهید دوران دفاع مقدس غفلت شده است
رییس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در نشست با اصحاب رسانه: