مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

شهید حسن باقری

اشتراک در RSS - شهید حسن باقری

یکی از دوگانه‌های موجود در روایت جنگ ایران و عراق، دوگانه خاطره/تحلیل از جنگ است. دو خط موازی که ظاهراً نقطه اتصالی ندارند. به نظر می‌رسد برای تأثیرگذاری اجتماعی خصوصاً در نسل جدید، بهتر آن است که این دو خط، در بسیاری از نقاط یکدیگر را قطع کنند. نقاطی که با اتصال دو خطِ «روایت‌گویی از جنگ» و «تحلیل نظامی و تاریخی» و تأثیرگذاری توامان این‌دو، می‌توانند به شیوه‌ای جامع‌تر، تجربیات جنگ را بازنمایی کنند.

توانمندی حسن باقری تنها مختص به درک او از مسائل اطلاعاتی یا علاقه‌اش به چنین موضوعاتی نبود، بلکه در هر موردی که مقدمات و زمینه‌ی آن فراهم می‌شد استعداد ذاتی‌اش امکان رشد و ظهور می‌یافت؛ از جمله مواردی که وی توانمندی‌ خود را در انجام آن به خوبی اثبات کرد، مهم‌ترین مسئولیت جنگ یعنی "فرماندهی" بود.

ویژگی های شهید حسن باقری