مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

شهید سید عبدالرضا موسوی

اشتراک در RSS - شهید سید عبدالرضا موسوی

او در وصف ایام حبس خود گفته است: "زندان برای انسان مانند آینه است. آنجا دیگر جو، محیط و دیگران نیستند که تو را به حرکت در بیاورند. هر کس که پایدار بماند، میزان اعتقادش به مکتب روشن می‌شود".