مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

شهید سید مرتضی آوینی

اشتراک در RSS - شهید سید مرتضی آوینی

شهید مرتضی آوینی به معنای واقعی کلمه روشنفکر بود، کسی که انقلاب را خوب فهمیده بود و با صدای دلنشینش و با تمام توانش می‌خواست صادر کننده انقلاب باشد، تا دل های سرگردان را آرام کند، او تابلوی هنری انقلاب را خودش کشیده بود.روزگاری که انقلاب تازه نفس داشت جان می‌گرفت قلم هنر برای انقلاب پا به عرصه جهاد و شهادت گذاشت و شرف قلم برای آزادی و آزادگی مردمانی فداکار پا در رکاب شد.روزگار هنرهای انقلاب، مرتضای انقلاب خمینی عصر تجدد و باز آفرینی هنر متعهد بود.

حسین عسگری موفق

زندگینامه، نحوه شهادت، خاطرات، آثار مرتبط با شهید سید مرتضی آوینی و سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده ی شهید سید مرتضی آوینی

فیلم لحظاتی قبل از شهادت شهید سید مرتضی آوینی

فیلم شهادت شهید سید مرتضی آوینی

فیلم مرگ آگاهی از شهید سید مرتضی آوینی

تصاویری از شهید سید مرتضی آوینی

عکس های شهید آوینی