مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

شورای امنیت

اشتراک در RSS - شورای امنیت

آنتونی پارسونز: تهاجم، تهاجم است چه علیه کشورهای خوب، چه علیه کشورهای بد رفتار باشد. منشور سازمان ملل هیچ فرقی میان این دو دسته از کشورها نمی‌گذارد ولی در مورد کشورهایی نظیر ایران وضع فرق می‌کند؛ در این مورد باید به ماهیت انقلاب توجه کرد.