مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

شورای امنیت

اشتراک در RSS - شورای امنیت

در قطعنامه ۵۸۲ ضمن ابراز تأسف از اقدامات اولیه‌ای که منجر به جنگ ایران و عراق شد و همچنین ابراز تأسف از تشدید منازعه، بر آتش‌بس فوری در جنگ تأکید شده بود.

در بازخوانی یک سند مشخص شد؛

آنتونی پارسونز: تهاجم، تهاجم است چه علیه کشورهای خوب، چه علیه کشورهای بد رفتار باشد. منشور سازمان ملل هیچ فرقی میان این دو دسته از کشورها نمی‌گذارد ولی در مورد کشورهایی نظیر ایران وضع فرق می‌کند؛ در این مورد باید به ماهیت انقلاب توجه کرد.