مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

عباس دوران

اشتراک در RSS - عباس دوران

سى‌ام تیر ١٣۶١ بود؛ قرار بود کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد در بغداد عراق برگزار شود که اگر می‌شد صدام به مدت ۸ سال ریاست آن را به عهده می‌گرفت. صدام به امنیت بغداد افتخار می‌کرد و گفته بود: خلبانان ایرانی جرات ندارند این اطراف آفتابی شوند.

عباس دوران کو؟