مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

عملیات مسلم بن عقیل

اشتراک در RSS - عملیات مسلم بن عقیل

صوت ماندگار شهید محمدابراهیم همت در عملیات مسلم بن عقیل در قرارگاه ظفر در تاریخ 61/8/16.

شهید همت: هر ضربه‌ای که به دشمن می‌زنیم آمریکا را می‌لرزاند

برای نیروهای نظامی ایران ارتفاعات منطقه عملیاتی مسلم بن عقیل از چند نظر حائز اهمیت بود: نخست نیروهای خودی با تصرف و قرار گرفتن روی این ارتفاعات، دشمن را مجبور به عقب نشینی و استقرار در دشت می کردند و بدین ترتیب آنها بر دشمن تسلط کامل می یافتند. دوم، تسلط بر ارتفاعات، نزدیک شدن به شهر مندلی عراق را به دنبال داشت که این خود، تهدیدی برای بغداد، پایتخت عراق بود و از جنبة تبلیغاتی، پیامدهای مهمی را برای ایران به ارمغان می آورد.