مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

غافلگیری

اشتراک در RSS - غافلگیری

سابقه منطقه و انجام عملیات‌های بدر و خیبر در سال‌های 62 و 63  و عدم تسلط کامل عراق بر زمین منطقه عملیاتی والفجر 8 و حجم فعالیت‌های جبهه خودی در منطقه هور، دشمن را به جمع‌بندی رسانده بود که ایران از هور حمله خواهد کرد.

کلیه نیروها توجیه شوند که به‌هیچ‌وجه مجاز نیستند خارج از محوطه خود تردد نمایند. جهت استفاده از حمام و یا بهداری می‌بایستی با اجازه مسئول مربوطه باشد. درهرحال کنترل تردد نفرات در سطح اردوگاه بخصوص خارج شدن از اردوگاه از موارد مهمی است که کلیه مسئولین می‌بایستی نهایت دقت و حساسیت و نظارت مستمر را داشته باشند...

سند حفاظتی
انتشار یک سند نظامی

جلسه‌ای درمورخه 1366/8/6 با حضورمحسن رضایی و فرماندهان سپاه در پایگاه منتظران شهادت (گلف اهواز) درباره مسائل مختلف جنگ  برگزار شد و مباحثی درباره موضوع "غافل‌گیری دشمن" و ضرورت رعایت این اصل مطرح گردید.