مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 20 آذر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

فدائیان اسلام

اشتراک در RSS - فدائیان اسلام

در داخل یادمان، که به شکل یک جبهه کوچک طراحی‌شده، تعدادی سنگر در پشت خاک‌ریز وجود دارد که امکان استقرار شبانه 140 نفر را با همان سبک و سیاق فراهم آورده است. سنگرهایی که می‌توان شب را درون آنها بدون برق، با یک فانوس نفتی و یک والُر و پتو ‌سر کرد.

یادمان شهدای دشت ذوالفقاریه