مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 تیر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

فدائیان اسلام

اشتراک در RSS - فدائیان اسلام
یادمان شهدای دشت ذوالفقاریه

در داخل یادمان، که به شکل یک جبهه کوچک طراحی‌شده، تعدادی سنگر در پشت خاک‌ریز وجود دارد که امکان استقرار شبانه 140 نفر را با همان سبک و سیاق فراهم آورده است. سنگرهایی که می‌توان شب را درون آنها بدون برق، با یک فانوس نفتی و یک والُر و پتو ‌سر کرد.