مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

مدیریت بحران

اشتراک در RSS - مدیریت بحران

رییس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با بیان اینکه جنگ، بزرگترین مدیریت بحران بود، بیان کرد: اگر ما علوم و معارف دفاع مقدس را به مدارس و دانشگاه ها ببریم، سبک مدیریت جهادی را به نسل های آینده انتقال خواهیم داد، چون ما در حالی که تحریم تسلیحاتی و در محاصره جغرافیایی بودیم و 35 کشور با صدام همراه بودند، روی پای خودمان ایستادیم و با تکیه بر توانمندی‌های داخل و دانش نظامی و نبوغ جوانان درون کشور، تمام نیازهای دفاع از کشور را در جبهه ها برطرف کردیم و از بحران جنگ با پیروزی عبور کردیم.

جنگ، بزرگترین مدیریت بحران بود / امروز بیش از هر زمان دیگری به بازخوانی فرهنگ دفاع مقدس نیازمندیم