مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

مواضع راهبردی امام خمینی(ره)

اشتراک در RSS - مواضع راهبردی امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره) در زمانی سکان‌دار جامعه ایران بود که امواج و طوفان‌ها، پشت‌درپشت هم، کمر به فروپاشی و اضمحلال کشور بسته بودند: بحران‌تجزیه‌طلبی، گروه‌های مسلح سیاسی، اقدام به کودتا علیه انقلاب و ترورهای گسترده مسئولین نظام و ... از جمله مواردی بود که رهبری سیاسی جامعه را به آزمونی دشوار فرا می‌خواند. بااین‌حال آن‌چه ماهیت اساسی رهبری امام و به تعبیری دیگر هنر فرماندهی او را آشکار کرد؛ تجاوز عراق به مرزهای ایران و آغاز جنگی گسترده علیه ایران، انقلاب و مردم بود.

امام خمینی؛ فرمانده جنگ
نوشتاری در باب ظهور و بروز فرماندهی امام خمینی(ره) در جنگ ایران و عراق

تغییر ماهیت جنگ پس از فتح خرمشهر، به دلیل برتری ایران بر عراق، به همان میزان که مانع از خاتمه یافتن جنگ شد، در ادامه نیز شکل کلی جنگ را با گسترش و تشدید آن از سوی عراق تغییر داد. در واقع، تصاعد جنگ از سوی عراق مستلزم کسب و افزایش توانایی نظامی با افزایش و گسترش حجم سازمان رزم و تسلیحات بود. ضرورت مهار و کنترل توانایی نظامی ایران منجر به حمایت همه جانبه از عراق و متقابلاً فشار به جمهوری اسلامی ایران بود.

جنگ هشت ساله ایران و عراق، به عنوان یکی از طولانی ترین جنگ های معاصر در منطقه خلیج فارس، تنها بیست ماه پس از پیروزی یک انقلاب دینی و مردمی در حساس ترین بخش منطقه به وقوع پیوست. بسیاری از پدیده هایی که در صحنه جنگ ایران و عراق ظاهر شد، به دلیل بستر طولانی زمان و تعامل پیچیده این عوامل و پدیده ها با یکدیگر، تجزیه و تحلیل و ورود به لایه های زیرین آن را دشوار ساخته است. انجام این مهم تنها با گذشت زمان و تحقیقاتی که در این زمینه باید صورت گیرد، امکان پذیر خواهد شد.