مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

نفت و جنگ

اشتراک در RSS - نفت و جنگ

به‌رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در سال 1364، تأثیرات اصلی «جنگ قیمت‌ها» در سال 1365 رخ نمود؛ زیرا از آغاز جنگ تا این سال، هزینه‌های جنگ حدود یک‌سوم درآمدهای نفتی بود، اما در این سال، با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جنگ، به‌تدریج این دو باهم برابر شدند. کاهش شدید قیمت و میزان صادرات نفت، علاوه بر جنگ، زندگی روزمره مردم را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داد.

بازخوانی نقش نفت و فروش آن، در روند جنگ تحمیلی