طرحهای دفاعی

اشتراک در RSS - طرحهای دفاعی
مقاله ای از سردار سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید

طرح‌های دفاعی ایران در برابر عراق در چارچوب طرح‌های زمینی، هوایی و دریایی از سال 1345 آغاز و تا سال (1357‌پیروزی انقلاب اسلامی‌) به تدریج تکمیل شد. در میان طرح های تهیه شده،  "طرح ابومسلم خراسانی" در سال 1352‌مهم‌ترین طرحی است که قرارگاه نیروی زمینی تهیه کرد و به امضای ارتشبد اویسی فرمانده وقت نیرو رسید. در طرح ابومسلم خراسانی مأموریت نیروهای خودی "پیشروی حتی تا بغداد" ذکر شده است.

طرح ارتش شاهنشاهی در برابر تجاوز احتمالی عراق
مقاله ای از سردار سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید

کلیه طرح‌های دفاعی ایران در برابر عراق بر پایه "مفروضات سیاسی" مشخصی تهیه شده بود. البته مفروضات سیاسی با توجه به تحولات منطقه به تدریج تکمیل شد، ولی تغییری در خطوط اصلی آن صورت نگرفته بود.

روزشمار دفاع‌مقدس30 مهر

روزشمار اسناد سازمان ملل30 مهر

آخرین نشریه:

شماره 56 نگین ایران