مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

وصیت نامه شهدا

نام شهید: علی اکبر آجودانی سن: 19 منطقه زندگی: سمنان، شاهر، چهارطاق قشر اجتماعی: کشاورز
"ای محبوب من، تو مربی و حامی هر آفریده ای هستی دستم را بگیر و بیاموز که آنچه مورد رضای توست بنویسم" - علی اکبر آجودانی خدایا به نام تو آغاز می کنم...
نام شهید: بهرامقلی آذرشب سن: 24 منطقه زندگی: روستای شوتاور استان کهکیلویه و بویراحمد قشر اجتماعی: کشاورز
اینجانب بهرامقلی آذرشب، به این شرح وصیت خود را آغاز میکنم: در حقیقت چه بگویم؟ چه میتوانم بگویم؟ چراکه تلألؤ خون شهیدان همه چیز را به صراحت برای امت...
نام شهید: محمد احمدی سن: 26 منطقه زندگی: روستای کوشک از توابع شهرستان بویراحمد قشر اجتماعی: کشاورز
هر لحظه به یاد مرگ باش که ملک الموت به سراغ تو هم می آید. کاروان در حرکت است . یکی پس از دیگری زندگی را وداع گفته و می روند. باید به قبرخوابیدگان...