پایان نامه ها

بررسی نقش مصر در امنیت منطقه‌ای خاورمیانه (بررسی موردی جنگ ایران و عراق)
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه شیراز / دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پدیدآور: سعید نظری ثابت
استاد راهنما: دکتر جواد صالحی
سال: 1393
پدافند غیر عامل و مدیریت سیاسی
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه گیلان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پدیدآور: کریم اله معصوم
استاد راهنما: دکتر معصومه راد گودرزی
سال: 1393
مناسبات ایران با کردهاى عراق در جنگ ایران-عراق (شهریور 1359- مرداد 1367/ سپتامبر 1980- اوت 1988)
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) / دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پدیدآور: ارکان حسن
استاد راهنما: حجت فلاح توتکار
سال: 1393
بررسی نقش رزمندگان دفاع مقدس در ارتقای اخلاق اجتماعی
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه پیام نور استان تهران / علوم انسانی
پدیدآور: علیرضا عابدی
استاد راهنما: دکتر علیرضا اژدر
سال: 1393
نقش هویزه در جنگ تحمیلی
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه شهید چمران اهواز / ادبیات و علوم انسانی
پدیدآور: زینب منصوری خوزستانی
استاد راهنما: محمدرضا علم
سال: 1393
قواعد حقوق بشر دوستانه در جنگ های هوایی
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه قم / دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پدیدآور: مهوش منفرد
استاد راهنما: دکتر سیدحسام‌الدین لسانی
سال: 1392
حمایت کیفری از بزه دیدگان شیمیایی جنگ تحمیلی
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه شیراز / دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پدیدآور: جواد مصلحی
استاد راهنما: دکتر فضل الله فروغی
سال: 1392
بررسی اثربخشی «مدیریت استرس» بر شاخص‌های ایمنی شناختی، روانشناختی و تنفسی در جانبازان شیمیایی ریوی
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه پیام نور؛ مرکز تهران / ادبیات و علوم انسانی
پدیدآور: زهرا عارف نسب
استاد راهنما: دکتر احمد علی نور بالا- دکتر مصطفی قانعی
سال: 1392
بررسی نقش سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در جنگ هشت ساله ایران و عراق
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه سیستان و بلوچستان / ادبیات و علوم انسانی
پدیدآور: سعید رضایی حسین آباد
استاد راهنما: دکتر محمد پیری
سال: 1392
تأثیرات سیاسی جنگ با مطالعه موردی تأثیرات جنگ عراق علیه ایران بر ناسیونالیسم ایرانی
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه علامه طباطبایی (ره) / حقوق و علوم سیاسی
پدیدآور: مرتضی ابراهیمی
استاد راهنما: دکتر محمد باقر خرمشاد
سال: 1391
تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان عراق از پیروزی انقلاب اسلامی تا آغاز جنگ تحمیلی
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) قزوین / ادبیات و علوم انسانی
پدیدآور: مریم زارعی کهریزی
استاد راهنما: دکتر حجت فلاح توتکار
سال: 1391
معاونت در جنایات جنگی؛ مطالعه موردی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه شیراز / حقوق و علوم سیاسی
پدیدآور: آرش غریبی
استاد راهنما: دکتر محمد هادی صادقی
سال: 1391
بررسی عوامل و زمینه‌های وقوع جنگ عراق علیه ایران ونقش آمریکا وشوروی در تداوم آن
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد تهران مرکز / علوم سیاسی
پدیدآور: عبدالله عراقی
استاد راهنما: دکتر رضا جلالی
سال: 1391
بررسی عوامل و دلایل حضور ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس طی جنگ عراق با ایران (1980 ـ 1988م / 1359 ـ 1367 ش)
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه اصفهان / ادبیات و علوم انسانی
پدیدآور: نقی طاهری
استاد راهنما: دکتر اصغر فروغی ابری - دکتر مرتضی نورایی
سال: 1391
بررسی تطبیقی مولفه های ملی مذهبی در آثار سهراب سپهری و قیصر امین پور
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه پیام نور؛ مرکز تهران / ادبیات و علوم انسانی
پدیدآور: زهرا سرمیلی
استاد راهنما: دکتر فرهاد درودگریان
سال: 1391
تأثیرات سیاسی جنگ با مطالعه موردی تأثیرات جنگ عراق علیه ایران بر ناسیونالیسم ایرانی
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه علامه طباطبایی (ره) / دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پدیدآور: مرتضی ابراهیمی
استاد راهنما: دکتر محمد باقر خرمشاد
سال: 1391
بررسی مناقشه های مرزی ایران و عراق بر سر اروندرود از زمان تشکیل عراق تا پایان جنگ هشت ساله (1920/1299- 1988/1367 )
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه سیستان و بلوچستان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پدیدآور: فاطمه علیزاده
استاد راهنما: دکتر مسعود مرادی – دکتر محمد پیری
سال: 1391
بررسی تطبیقی دیپلماسی آب بر روابط ایران با کشورهای همسایه شرقی و غربی (هیدروپلیتک رودخانه های مرزی)
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد تهران مرکز / دانشکده علوم سیاسی
پدیدآور: بهزاد پارسا
استاد راهنما: دکتر حمید پیشگاه هادیان
سال: 1391
تحلیل رویکرد اقتصاد جنگ با نگاه موردی به جنگ ایران و عراق
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه علامه طباطبایی (ره) /
پدیدآور: سیده صدیقه فاطمی
استاد راهنما: دکتر اصغر جعفری ولدانی
سال: 1391
بررسی مضامین مشترک شعر دفاع مقدس در شعر قیصر امین پور، سلمان هراتی و سپیده کاشانی
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه سیستان و بلوچستان / ادبیات و علوم انسانی
پدیدآور: میثم سنجری بنستانی
استاد راهنما: دکتر عبدالعلی اویسی کهخا
سال: 1391
بررسی شیوه وقایع نگاری داستانی ادبیات دفاع مقدس بر اساس کتاب "دا"
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه ارومیه / دانشکده علوم انسانی
پدیدآور: نادر خضرزاده
استاد راهنما: دکتر بهمن نزهت
سال: 1391
تعهدات بین‌المللی ناشی از الحاق به کنوانسیون منع کاربرد سلاحهای شیمیایی 1993
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پدیدآور: محسن حسن پور حسکویی
استاد راهنما: دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی
سال: 1390
مسئولیت بین‌المللی سازمان‌ها و کشورهای صادرکننده سلاح‌های شیمیایی به عراق در جنگ با ایران
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پدیدآور: سیروان هوشمندی
استاد راهنما: دکتر بهشید ارفع نیا
سال: 1390
بررسی نقش زنان در جنگ ایران و عراق
دانشگاه / دانشکده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / دانشکده علوم اجتماعی
پدیدآور: شیوا صالحی
استاد راهنما: دکتر ساسان ودیعه
سال: 1390
بررسی تطبیقی راه های حمایت مردمی در جنگ های صدر اسلام (از آغاز تا ابتدای عصر اموی) با جنگ هشت ساله ایران و عراق
پدیدآور: وجیهه ارباب
استاد راهنما: دکتر زهرا ربانی، دکتر اصغر قائدان
سال: 1390

صفحه‌ها

دانشگاه/دانشکده: