مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 20 آذر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

ارزیابی نشانگرهای پروتئینی دخیل در بروز عوارض دیررس در چشم قربانیان بمباران شیمیایی ایران

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشکده: 
زیست شناسی
مقطع تحصیلی: 
دکترا
دسته‌بندی موضوعی: 
پدیدآور: 
ندا سرای گرد افشاری
استاد راهنما: 
دکتر حسین نادری منش - دکتر مصطفی نادری
تاریخ دفاع: 
1391
محل نگهداری: 
دانشگاه تربیت مدرس

body

دانشگاه/ دانشکده: