مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 مهر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

بررسی استعاره از دیدگاه زبانشناسی شناختی در ادبیات داستانی جنگ ایران و عراق

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشکده: 
ادبیات و علوم انسانی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
دسته‌بندی موضوعی: 
پدیدآور: 
عصمت فراگردی
استاد راهنما: 
دکتر اعظم استاجی
تاریخ دفاع: 
1391
محل نگهداری: 
دانشگاه فردوسی مشهد
فایل pdf: 

body

دانشگاه/ دانشکده: