مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 مهر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

بررسی جلوه های اسطوره و کهن نمونه در تعدادی از نمایشنامه های دفاع مقدس

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه شهرکرد
دانشکده: 
علوم و ادبیات انسانی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
دسته‌بندی موضوعی: 
پدیدآور: 
نرگس آل مومن دهکردی
استاد راهنما: 
دکتر جهانگیر صفری
تاریخ دفاع: 
1392
محل نگهداری: 
دانشگاه شهر کرد
فایل pdf: 

body

دانشگاه/ دانشکده: