مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 بهمن؛

 

بررسی عناصر و مولفه های ایثار و شهادت در ادبیات داستانی کودک و نوجوان

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه شیراز
دانشکده: 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
دسته‌بندی موضوعی: 
پدیدآور: 
سیدمحسن مرتضوی
استاد راهنما: 
دکتر فریبا خوشبخت، دکتر محمد مزیدی
تاریخ دفاع: 
1391
تعداد صفحات: 
20
محل نگهداری: 
دانشگاه شیراز

body

فتوتیتر 

 

فتوتیر دفاع مقدس

دانشگاه/ دانشکده: