مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

بررسی مقایسه‌ای میزان تفاوت‌های نسلی در زمینه ارزش‌های دفاع مقدس (موردمطالعه: نسل جنگ و بعد از جنگ شهرستان خلخال)

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
دانشکده: 
دانشکده علوم اجتماعی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
پدیدآور: 
حسین غلامی
استاد راهنما: 
صمد رسول‌زاده اقدم
تاریخ دفاع: 
1393

body

دانشگاه/ دانشکده: