مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

بررسی نقش آبهای سطحی در عملیات‌های دفاع مقدس (مطالعه موردی: استان خوزستان)

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه لرستان
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
دسته‌بندی موضوعی: 
پدیدآور: 
یوسف همتی
استاد راهنما: 
علی امیری
تاریخ دفاع: 
1395
تعداد صفحات: 
175

body

دانشگاه/ دانشکده: