مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 اردیبهشت؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

بررسی نقش مصر در امنیت منطقه‌ای خاورمیانه (بررسی موردی جنگ ایران و عراق)

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه شیراز
دانشکده: 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
دسته‌بندی موضوعی: 
پدیدآور: 
سعید نظری ثابت
استاد راهنما: 
دکتر جواد صالحی
تاریخ دفاع: 
1393
محل نگهداری: 
دانشگاه شیراز

body

دانشگاه/ دانشکده: