مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تاریخچه تشکیل بسیج استان لرستان و کارکردهای فرهنگی آن در ۸ سال دفاع مقدس

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه لرستان
دانشکده: 
دانشکده زبان و ادبیات فارسی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
دسته‌بندی موضوعی: 
پدیدآور: 
کریم زینی وند
استاد راهنما: 
دکتر جهانبخش ثواقب
تاریخ دفاع: 
1395
تعداد صفحات: 
20
محل نگهداری: 
دانشگاه لرستان

body

دانشگاه/ دانشکده: