مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 مهر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تامین آب در جنگ و شرایط اضطراری

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشکده: 
بهداشت
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
پدیدآور: 
کاظم ندافی
استاد راهنما: 
دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ دفاع: 
1368
تعداد صفحات: 
15
محل نگهداری: 
دانشگاه علوم پزشکی تهران
فایل pdf: 

body

دانشگاه/ دانشکده: