مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 تیر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تبیین سبک رهبری در بسیج و رابطه آن با انگیزه بسیجیان

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده: 
دانشکده علوم انسانی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
پدیدآور: 
محسن رحیمی
استاد راهنما: 
دکتر احمدعلی خائف الهی
تاریخ دفاع: 
1375
تعداد صفحات: 
15
محل نگهداری: 
دانشگاه تربیت مدرس

body

دانشگاه/ دانشکده: