مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

جنگ ایران و عراق: تأثیر تحولات صحنه نبرد بر استراتژی قدرت‌های بزرگ

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده: 
دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
دسته‌بندی موضوعی: 
پدیدآور: 
حسین اردستانی
استاد راهنما: 
دکتر محمدرضا تاجیک
تاریخ دفاع: 
1376
فایل pdf: 

body

دانشگاه/ دانشکده: