مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 مهر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

شخصیت پردازی در رمانهای دفاع مقدس براساس شخصیتهای جوان و نوجوان

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشکده: 
حقوق
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
دسته‌بندی موضوعی: 
پدیدآور: 
سمیه قنبری سنجگانی
استاد راهنما: 
دکتر محسن ذوالفقاری
تاریخ دفاع: 
1389
محل نگهداری: 
دانشگاه اراک
فایل pdf: 

body

دانشگاه/ دانشکده: