مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 اردیبهشت؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

قواعد حقوق بشر دوستانه در جنگ های هوایی

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه قم
دانشکده: 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
پدیدآور: 
مهوش منفرد
استاد راهنما: 
دکتر سیدحسام‌الدین لسانی
تاریخ دفاع: 
1392
تعداد صفحات: 
20
محل نگهداری: 
دانشگاه قم

body

دانشگاه/ دانشکده: