مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 20 آذر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

مقایسه نقش امام خمینی(ره) و روشنفکران در بسیج مردمی زمان انقلاب اسلامی و جنگ ایران و عراق

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه تبریز
دانشکده: 
علوم انسانی و اجتماعی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
پدیدآور: 
راضیه نیازیان
استاد راهنما: 
دکتر امین نواختی مقدم
تاریخ دفاع: 
1390
محل نگهداری: 
دانشگاه تبریز

body

دانشگاه/ دانشکده: