مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 مهر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

نقش شهرستان قصر شیرین در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (1359-1367)

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده: 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
دسته‌بندی موضوعی: 
پدیدآور: 
مریم علی مددی جهرمی
استاد راهنما: 
محمدرضا علم
تاریخ دفاع: 
1391
محل نگهداری: 
دانشگاه شهید چمران اهواز

body

دانشگاه/ دانشکده: