مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 اردیبهشت؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

نقش مقاومت گروه های اجتماعی کرد در دفاع مقدس

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه تهران
دانشکده: 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
دسته‌بندی موضوعی: 
پدیدآور: 
فتح الله حسینی
استاد راهنما: 
دکتر ابراهیم متقی
تاریخ دفاع: 
1388
تعداد صفحات: 
20
محل نگهداری: 
دانشگاه تهران

body

دانشگاه/ دانشکده: