مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

جزئیات 43 مورد نقض آتش‌بس از سوی نیروهای عراقی

چاپلینک ثابت
عنوان و جلد کتاب: 
جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل - جلد 10

نامه مورخ 11 ژانویه 1989 کاردار موقت نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل خطاب به دبیرکل

بنا به اطلاع دولت متبوعم و پیرو نامه شماره 863 مورخ 9 ژانویه خود، احتراماً موارد نقض آتش‌بس از سوی نیروهای عراقی را به اطلاع می‌رسانم. ترتیب عددی این نقض به دنبال ترتیب اعداد نامه مذکور است.

395- در 1 نوامبر 1988، در ساعت 9:30، نیروهای عراقی یک گلوله خمپاره فسفری 60 یا 81 میلی‌متری به منطقه‌ای در مختصات جغرافیایی 12-73 در نقشه مهران در فاصله رودخانه کنجان چم و ارتفاعات رضا آباد شلیک کردند.

396- در 2 نوامبر 1988، در ساعت 7:40، یک بلدوزر عراقی در عملیاتی در ارتفاعات دوپازا در مختصات جغرافیایی 288-28 در نقشه سردشت مشاهده شد.

397- در 2 نوامبر 1988، در ساعت30‌:9، تعدادی انفجار در مختصات جغرافیایی 41-91 در خسروی شنیده شد.

398- در 2 نوامبر 1988، در ساعت 9، تعداد 11 پرسنل عراقی در حال نصب سیم‌خاردار مشاهده شدند.

399- در 2 نوامبر 1988، در ساعت 9:45، یک بلدوزر عراقی در حال تعمیر و ساخت یک جاده در مختصات جغرافیایی 49-61 در نقشه سومار مشاهده شد.

400- در 2 نوامبر 1988، در ساعت 10:30، تقریباً 40 خودروی عراقی در حال حرکت در امتداد خط پدافندی در مختصات جغرافیایی 730-302 در نقشه ارتفاعات حدادیه مشاهده شدند (صحنه عمومی تلول الهادیات)؛ به احتمال زیاد نیروی تقویتی بودند.

401 - در 2 نوامبر 1988، در ساعت 10:25، تعدادی از پرسنل پیاده عراق در حال ساخت یک جاده در مختصات جغرافیایی 262-86 در نقشه سردشت مشاهده شدند.

402- در 2 نوامبر 1988، در ساعت 10:40، یک هواپیمای عراقی در حال پرواز از شمال به جنوب در ارتفاع بالا در مختصات جغرافیایی 46-73 در نقشه عین‌خوش مشاهده شد.

403- در 2 نوامبر 1988، در ساعت 11:30، سه کامیون عراقی و یک بلدوزر در حال جاده‌سازی در مختصات جغرافیایی 3905-3670 در نقشه پنجوین مشاهده شدند.

404- در 2 نوامبر 1988، در ساعت 13، تعداد 12 پرسنل عراقی در حال نصب موانع در مختصات جغرافیایی 623-233 در نقشه عین‌خوش مشاهده شدند.

405- در 2 نوامبر 1988، در ساعت 13:53، نیروهای عراقی در مختصات 160-776 در نقشه خرمشهر به ساخت برج دیده‌بانی اقدام نمودند.

406 - در 2 نوامبر 1988، در ساعت 14:55، نیروهای عراقی در مختصات جغرافیایی 542-863 در نقشه شماره 13 به نصب سیم‌خاردار و کارگذاشتن مین اقدام نمودند.

407- در 2 نوامبر 1988، در ساعت 15:20، یک بلدوزر عراقی در حال ساخت سنگر در مختصات جغرافیایی 44-67 در نقشه یبیس مشاهده شد.

408- در 2 نوامبر 1988، نیروهای عراقی در شرق کانال ادب در مختصات جغرافیایی 165-850 در نقشه نیم ایستگاه 90 به سمت چپ پل سوم کانال ادب حرکت کرده و سه سنگر کمین ایجاد کردند و قایق‌های عراقی را به سوی پایگاه ایرانی الغدیر اعزام کردند.

409- در 3 نوامبر 1988، در ساعت 10، تعداد 10 پرسنل عراقی در مجاورت مختصات جغرافیایی 38-85 در نقشه عین‌خوش در حال ساخت برج دیده‌بانی مشاهده شدند.

410- در 3 نوامبر 1988، در ساعت 10:02، یک هواپیمای عراقی در حال پرواز در ارتفاع بالا در مختصات جغرافیایی 52-52 در نقشه یبیس مشاهده شد.

411 - در 3 نوامبر ،1988 در ساعت 10:15، تعدادی پرسنل عراقی در مجاورت مختصات جغرافیایی 516-732 در نقشه شماره 13 در حال نصب سیم‌خاردار مشاهده شدند.

412- در 3 نوامبر 1988، در ساعت 10:45، تقریباً 20 پرسنل عراقی در گروه‌های
5 نفره مجهز به آرپی‌جی7 و جعبه‌های مهمات در مجاورت مختصات جغرافیایی 482-658 در نقشه شماره 13 مشاهده شدند که به سوی مواضع عراق در حال حرکت هستند.

413- در 3 نوامبر 1988، در ساعت 15:45، تعدادی از پرسنل عراقی در مختصات جغرافیایی 13-78 در نقشه مهران در حال حرکت به سمت برج دیده‌بانی خودشان مشاهده شدند.

414- در 3 نوامبر 1988، در ساعت 17:20، دو پرسنل عراقی در حدود مختصات جغرافیایی 16-32 در نقشه حسینیه در ایستگاه خرمن در حال نصب سیم‌خاردار مشاهده شدند.

415- در 3 نوامبر 1988، نیروهای عراقی در مختصات جغرافیایی 172-28 در نقشه نیم ایستگاه 90 در حال فعالیت‌های مهندسی در خط مقدم مشاهده شدند.

416- در 3 نوامبر 1988، نیروهای عراق دو موضع خالی ایران در مختصات جغرافیایی 296-49 و 296-51 را تخریب کردند.

417- در 4 نوامبر 1988، در ساعات 7:30، انفجاری در عقبه منطقه دوپازا شنیده شد.

418- در 4 نوامبر 1988، در فواصل ساعت 7 و 10، نیروهای عراقی در مجاورت مختصات جغرافیایی 601-391 در نقشه سومار در حال ساخت برج دیده‌بانی مشاهده شدند.

419- در 4 نوامبر 1988، در ساعت 8، چهار پرسنل عراقی در مختصات جغرافیایی 567-484 در نقشه سومار در حال ساخت سنگر مشاهده شدند.

420- در 4 نوامبر 1988، در ساعت 9:30، یک بلدوزر عراقی در حوالی مختصات جغرافیایی 94-9 در نقشه سرنی در حال ساخت جاده مشاهده شد.

421- در 4 نوامبر 1988، در فواصل ساعات 10 و 12، نیروهای عراقی در حوالی مختصات جغرافیایی 241-997 و 242-996 در نقشه دهلران در حال استقرار چهار سلاح دوشکا و نصب پرچم مشاهده شدند.

422- در 4 نوامبر 1988، در فواصل ساعت 14 و 17، پانزده پرسنل عراقی در مختصات جغرافیایی620-248 در نقشه کانی شیخ به ساخت برج دیده‌بانی اقدام نمودند.

423- در 4 نوامبر 1988، نیروهای عراقی به ایجاد استحکامات و ساخت یک پایگاه در مختصات جغرافیایی 24-80 و 34-80 در نقشه ماؤوت اقدام نمودند که قبلاً همین نیروها برای کمین از آن استفاده می‌کردند.

424- در 4 نوامبر 1988، نیروهای عراقی در مختصات جغرافیایی 34-78 در نقشه ماؤوت به ساخت 6 سنگر جدید اقدام نمودند.

425- در 4 نوامبر 1988، نیروهای عراقی به نصب سیم‌خاردار در مختصات جغرافیایی 29-5 در نقشه سردشت اقدام نمودند.

426- در 5 نوامبر 1988، در فواصل ساعات 8 و 17، چهار پرسنل عراقی با استفاده از یک جرثقیل به ساخت یک محل استراحتگاه در ارتفاع 654 در مختصات جغرافیایی 691-216 در نقشه قلمه اقدام کردند.

427- در 5 نوامبر 1988، در ساعت 13:30، نیروهای عراقی 5 نفر را در مختصات جغرافیایی 574-465 در نقشه سومار مستقر کردند.

428- در 5 نوامبر 1988، در ساعت 13:40 در ادامه جابه‌جایی نیرو در عمق شیر، نیروهای عراقی با استفاده از 3 خودرو 60 پرسنل را در مختصات جغرافیایی 79-58 در نقشه بانه در حوالی گلینه نیس تخلیه کردند؛ این پرسنل مواضع خود را در آنجا تثبیت کردند.

429- در 5 نوامبر 1988، در ساعت 14:25، یک خودروی ایفای عراقی در مجاورت مختصات جغرافیایی 560-466 در نقشه سومار در پشت ارتفاع 343 تعدادی از پرسنل را تخلیه کرد.

430- در 5 نوامبر 1988، یک ستون مکانیزه عراقی به منطقه ارتفاع 1770 در مختصات جغرافیایی 842-872 در نقشه سردشت وارد شد.

431- در 5 نوامبر 1988، نیروهای عراقی در مختصات جغرافیایی 872-842 در نقشه سیپرز تقویت شدند.

432- در 5 نوامبر 1988، نیروهای عراقی به پیشروی به سوی مواضعی که قبلاً در مختصات جغرافیایی 45-572 در نقشه پیرانشهر در دست نیروهای ایران بود ادامه داده که نقض خط آتش‌بس است.

433- در 5 نوامبر 1988، نیروهای عراقی در مختصات جغرافیایی 34-612 در نقشه پیرانشهر به ساخت سنگر جدید اقدام نمودند.

434- در 5 نوامبر 1988، نیروهای عراقی در مختصات جغرافیایی 532-994 در نقشه مریوان به ساخت یک سنگر جدید و اصلاح یک سنگر قدیمی در مختصات جغرافیایی 220-5225 اقدام کردند.

435- در 5 نوامبر 1988، نیروهای عراقی در مختصات جغرافیایی 975-532 در نقشه مریوان زمین را تسطیح کرده و 50 پرسنل به نیروهایشان در این منطقه اضافه کردند؛ این پرسنل برای آموزش به آنجا آورده شده‌اند. دو ساختمان نیز در این منطقه ساخته شد.

436- در 5 نوامبر 1988، نیروهای عراقی در مختصات جغرافیایی 541-854 به نصب سیم‌خاردار و مین‌گذاری اقدام نمودند.

437- در 5 نوامبر 1988، نیروهای عراقی در مختصات جغرافیایی 81-62 در نقشه ازگل تقویت شدند.

محمود سادات مادرشاهی - کاردار موقت

تاریخ شمسی

21
دی
1364

تاریخ میلادی

11
ژانویه
1989
عکس‌های مرتبط: 
فایل‌های ضمیمه: 
شماره سند شورای امنیت: 
S/20391