مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد 19 مهر
(موارد موجود در مجموعه کتاب‌های جنگ ايران و عراق در اسناد سازمان ملل)
 
بیانیه صادر شده پس از جلسه وزاری خارجه پنج عضو دائمی شورای امنیت با دبیرکل

19 مهر 1367

11 اکتبر 1988

بیانیه وزیران خارجه پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل درباره استقبال از آتش‌بس برقرار شده میان ایران و عراق و حمایت از تلاش‌های دبیرکل سازمان ملل در جهت برقراری صلح.