مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 مهر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد 2 فروردین
(موارد موجود در مجموعه کتاب‌های جنگ ايران و عراق در اسناد سازمان ملل)
 
درخواست اعزام فوری تیم کارشناسان سلاح‌های شیمیایی سازمان ملل به ایران

2 فروردین 1367

22 مارس 1988

نامه جانشین نمایندگی دائمی ایران درباره درخواست اعزام فوری تیم کارشناسان سلاح‌های شیمیایی سازمان ملل به ایران (منطقه عملیاتی والفجر10) جهت تهیه گزارش و ارائه به جامعه بین‌المللی.

نامه نمایندگی ایران درباره اولتیماتوم عراق به مردم اهواز

2 فروردین 1364

22 مارس 1985

نامه نمایندگی ایران درباره اولتیماتوم عراق به مردم اهواز جهت تخلیه شهر برای نابودی آن، ناچاری ایران از مقابله به مثل و انتقاد از بی‌تفاوتی جامعه بین‌الملل.