مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد 20 دی
(موارد موجود در مجموعه کتاب‌های جنگ ايران و عراق در اسناد سازمان ملل)
 
جزئیات 42 مورد نقض آتش‌بس از جانب نیروهای عراقی

20 دی 1367

10 ژانویه 1989

نامه کاردار موقت هیئت نمایندگی دائمی ایران درباره جزئیات 42 مورد نقض آتش‌بس از جانب عراق مبنی‌بر انواع فعالیت‌های مهندسی در خطوط مرزی ایران، اجرای آتش‌های سبک و سنگین نیروهای عراقی به روی نیروهای ایرانی و پخش پیام‌های ضد صلح از طریق بلندگو؛ از تاریخ 29 اکتبر تا 1 نوامبر 1988.