مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 20 آذر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد 21 تیر
(موارد موجود در مجموعه کتاب‌های جنگ ايران و عراق در اسناد سازمان ملل)
 
قطعنامه 514 شورای امنیت (1982)

21 تیر 1361

12 ژوئیه 1982

قطعنامه 514، شورای امنیت: نگرانی در مورد ادامه مناقشه، خواستار آتش‌بس و خاتمه فوری عملیات نظامی، عقب‌نشینی نیروها به مرزهای شناخته شده، تصمیم به اعزام ناظران سازمان‌ملل متحد به منظور تأیید و نظارت بر آتش‌بس، درخواست ادامه کوشش‌های میانجی‌گری از طریق دبیرکل.