مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد 23 دی
(موارد موجود در مجموعه کتاب‌های جنگ ايران و عراق در اسناد سازمان ملل)
 
جزئیات 45 مورد نقض آتش‌بس از جانب عراق

23 دی 1367

13 ژانویه 1989

نامه کاردار موقت نمایندگی دائمی ایران درباره جزئیات 45 مورد نقض آتش‌بس از جانب عراق از جمله ایجاد موانع، شلیک گلوله، ایجاد استحکامات و دیگر فعالیت‌های مهندسی، پرواز هواپیما و هلی‌کوپتر، استقرار سلاح و حمل مهمات از تاریخ 8 تا 12 نوامبر 1988.