مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد 23 خرداد
(موارد موجود در مجموعه کتاب‌های جنگ ايران و عراق در اسناد سازمان ملل)
 
جنگ ایران و عراق و نگرانی از منازعه، گسترش آن و تهدید کشتی‌رانی

23 خرداد 1363

13 ژوئن 1984

نامه نمایندگی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی به پیوست بیانیه اجلاس اقتصادی لندن (7 تا 9 ژوئن) درباره جنگ ایران و عراق و نگرانی از منازعه، گسترش آن و تهدید کشتی‌رانی و پشتیبانی از راه‌حل صلح‌جویانه.