مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد 26 فروردین
(موارد موجود در مجموعه کتاب‌های جنگ ايران و عراق در اسناد سازمان ملل)
 
حملات موشکی عراق به شهرهای تبریز، تهران، اصفهان و قم از تاریخ 12 تا 14 آوریل 1988

26 فروردین 1367

15 آوریل 1988

نامه کاردار هیئت نمایندگی دائمی ایران درباره جزئیات حملات موشکی عراق به شهرهای تبریز،تهران، اصفهان و قم از تاریخ 12 تا 14 آوریل 1988.

حملات شیمیایی عراق به روستاهای قلعه‌چی و حومه مریوان

26 فروردین 1367

15 آوریل 1988

نامه کاردار هیئت نمایندگی دائمی ایران درباره حملات شیمیایی عراق به روستاهای قلعه‌چی و حومه مریوان در تاریخ 15 آوریل 1988.