مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

امام جعفر صادق (ع)

چاپلینک ثابت
سطح یگان: 
مستقل
نوع یگان: 
یگان‌های رزم - سپاه پاسداران
چکیده محتوا: 

این تیپ غیر از تیپ دیگری است که بعدها به همین نام برای سازماندهی طلاب حوزه های علمیه راه اندازی شده است

این تیپ در عملیات والفجر 1 به همراه تیپ 21 امام رضا و ل 5 نصر تحت امر قرارگاه نجف 3 وارد عمل شده است