مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تیپ زرهی 72 محرم

چاپلینک ثابت
نوع یگان: 
یگان‌های رزم - سپاه پاسداران
چکیده محتوا: 

تاریخ تشکیل : اول خرداد 1362