مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تیپ 28 زرهی صفر

چاپلینک ثابت
نوع یگان: 
یگان‌های رزم - سپاه پاسداران
چکیده محتوا: 

این تیپ قبل از عملیات والفجر 8 به لشکر 25 کربلا ملحق شد و با پیوستن آن به ل 25 ؛ نام آن به لشکر ویژه 25 کربلا تغییر یافت

اطلاعات مربوط به یگانها در دست تکمیل می باشد

این اطلاعات قرار است با همکاری یگان؛ از زمان و نحوه تشکیل ، سیر تحولات و گسترش سازمان، نبردها، فرماندهان شهید و ... تهیه گردد.

اطلاعات مربوط به «مطالب مرتبط» به طور مستمر و تدریجا افزایش می یابد