مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 27 آذر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تیپ 35 امام حسن (ع)

چاپلینک ثابت
سطح یگان: 
مستقل
نوع یگان: 
یگان‌های رزم - سپاه پاسداران
استان های تحت پوشش: 
فارس
چهارمحال و بختیاری
چکیده محتوا: 

نامهای دیگر این یگان: تیپ 5 امام حسن؛ و تیپ 15 امام حسن

اطلاعات مربوط به یگانها در دست تکمیل می باشد

این اطلاعات قرار است با همکاری یگان؛ از زمان و نحوه تشکیل ، سیر تحولات و گسترش سازمان، نبردها، فرماندهان شهید و ... تهیه گردد.

اطلاعات مربوط به «مطالب مرتبط» به طور مستمر و تدریجا افزایش می یابد