مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تیپ 55 هوابرد شیراز

چاپلینک ثابت
سطح یگان: 
یگان مستقل
نوع یگان: 
یگان‌های رزم - ارتش
استان های تحت پوشش: 
فارس
چکیده محتوا: 

اطلاعات مربوط به یگان ها در دست تکمیل می باشد

این اطلاعات از زمان و نحوه تشکیل، سیر تحولات و سازمان، نبردها ویگانهای تحت امر، فرماندهان شهید و ... خواهد بود.

اطلاعات مربوط به «مطالب مرتبط» به طور مستمر و تدریجا افزایش می یابد